Látványosan nőnek az egészségpénztári hozamok (2023.01.01)

Az egészségpénztárak versenyében egyre inkább felértékelődik a pénztárak által negyedévente jóváírt hozam mértéke. A Multi-Pay partnerpénztárai, a Patika-csoport ebben a versenyben biztosan az élre kerül.

Az egészségpénztárak a törvényi előírásoknak megfelelően befektetik a befizetésekből származó vagyont, és az így elért hozamot felosztja a tagok egyéni számláján az ott lévő átlagtőkére vetítve. A jóváírt hozam összegét befolyásolja a havi rendszerességgel megfizetett munkáltatói tagdíj-hozzájárulás nagysága is. Az a pénztártag, akinek az adott negyedévben nem érkezett meg az egyéni számlájára legalább az alaptagdíj összege, nem jut hozzá az extrapénzhez.

Mindennek az elmúlt években nem volt különösebb jelentősége, hiszen a pénztárak, mint intézményi befektetők számára elérhető állampapírok hozama igen csekély volt. A Patika-csoport pénztárai azonban gondos gazdaként őrzik és kezelik a tagjaik rábízott megtakarításait. A Pénztár vagyonkezelője, a HOLD Alapkezelő a portfólió kezelése során az RMAX, mint benchmark által megengedett időtávon minél magasabb reálhozam elérésére törekszik adott kockázati szint mellett, ami minden negyedévben pozitív hozamot eredményezett 2022-ben is.

A jelenlegi inflációs környezet pedig jelentősen megemeli az említett állampapírokon elérhető hozamok mértékét, amely hatás már 2022 utolsó negyedévében is érezhető volt. Tavaly éves szinten a Patikapénztár 4%-os, az Új Pillér 3,73%-os hozamot ért el. 2023-ban – figyelembe véve a jelenlegi trendeket, illetve a Pénztár portfóliójában a lejáró állampapír-állományt – ennek a többszörösére, 15% körüli eredményre számítunk. Ez a bővülés is indokolttá teszi a magasabb összegű, rendszeres pénztári befizetéseket 2023-ban: minél magasabb összegű befizetés érkezik a pénztártag egyéni számlájára havonta, annál nagyobb összeget tudunk jóváírni az összes hozamból.

A Patika-csoport pénztári hozamainak alakulása (2018–2022)

  2018 2019 2020 2021 2022
Patikapénztár 1,4% 1,79% 1,37% 1,36% 4,04%
Új Pillér Egészségpénztár 0,95% -0,74% 1,21% 0,03% 3,73%
Forrás: Patikapénztár és Új Pillér Egészségpénztár

Az extrapénz az egyének egészségcélú megtakarítását gyarapítja és – akárcsak az szja-visszatérítés – azonnal költhető még az önsegélyező szolgáltatásokra is. A hozamfelosztás alapjául vett tagi negyedéves átlagtőkébe a munkáltatói tagdíj-hozzájárulás is beleszámít, így a vállalatok is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy munkavállalóik negyedévente minél magasabb összegű hozammal gazdagodjanak.

Fotó: freepik.com


Vissza

Multi-Pay Zrt.
Székhely:
1022 Budapest, Bimbó út 18.
Ügyfélszolgálat: (06 1) 210 9797
Telefon: (06 1) 210 9774
E-mail cím:
multi-pay@multi-pay.hu
Bankszámlaszám:
10702019-65910144-51100005
Copyright © Multi-Pay Zrt. Minden jog fenntartva.
map0_0 map1_off map2_off map3_off map4_off map5_off map1_on map2_off map3_off map4_off map5_off map0 map2_on map1_off map3_off map4_off map5_off map0 map3_on map1_off map2_off map4_off map5_off map0 map4_on map1_off map2_off map3_off map5_off map0 map5_on map1_off map2_off map3_off map4_off map0 map0_0 map1_off map2_off map3_off map4_off map5_off