Multipayes egészségpénztári számlával is kaphatunk pénzt iskolakezdésre (2017.07.01)

Ha júniusban nem vásárolt óvodás vagy iskolás gyermekeiknek tankönyvet, tanszert, ruházatot, augusztus 15-ig ne is tegye! Idén gyermekenként 127 500 forintnyi tankönyvről, taneszközről, ruházatról szóló számlát számolhatnak el az arra jogosult Patika vagy Új Pillér Önsegélyező és Egészségpénztári tagok, akik igénybe veszik a beiskolázási támogatás szolgáltatást. Ennek keretében a tanév utolsó napját követő 15 napon belül (június 30-ig), illetve a tanév első napját megelőző 15 napon belül – vagyis augusztus 15-től – kiállított és teljesített számlát lehet benyújtani pénztárunkhoz.

Ugyanez igaz a felsőoktatásról szóló törvény 1. számú mellékletében felsorolt, Magyarországon államilag elismert felsőoktatási intézményében hallgatói jogviszonnyal rendelkező 25. életévét be nem töltött természetes személy tekintetében kifizetett tandíjra, térítési díjra, kollégiumi díjra, albérleti díjra.

Figyelem! A törvény értelmében a Pénztár nem fogadhatja be a július 1. – augusztus 14. között kiállított számlákat. Arra is oda kell figyelni, hogy az önsegélyező szolgáltatások kizárólag a számlán 180 napja parkoló egyenlegből fizethetők ki.

Tagjaink körében nagyon népszerűek a tavaly bevezetett önsegélyező szolgáltatásaink, sokan élnek az adókedvezménnyel támogatott lehetőséggel. A támogatás kifizetésének azonban szigorú jogszabályi feltételei vannak az egyes szolgáltatásokra és általánosságban az önsegélyező pénztárakra vonatkozóan.

A Patika-csoport ügyfélszolgálata segítségével összegyűjtöttük a leggyakoribb kérdéseket. (Forrás: Patika-csoport júniusi hírlevele. A hírlevélre itt tud feliratkozni.)

Minden, amit tudni szeretnének az önsegélyező szolgáltatásokról


Ugyanazon gyermek után egyéni számlánként egy arra jogosult személy – pénztártag, aki a szolgáltatásra jogosult, vagy az egyenes ági leszármazottja, azaz szülő vagy nagyszülő – veheti igénybe a Patika-csoport szolgáltatását. A felsőoktatási képzés lehet nappali, esti, levelező vagy távoktatás is.

Kizárólag a tag vagy kedvezményezettje nevére és címére szóló eredeti számlák számolhatók el. Beiskolázási támogatás esetén a szokásos számlaadatok mellett a kedvezményezett – akinek a javára a pénztár a kifizetést teljesíti – nevét és címét is kérjük feltüntetni.

A számlát a kiállítástól számított 120 napon belül lehet benyújtani, azt követően a számla érvényét veszíti. Az igényléshez az alábbi iratokra is szükség van:
  • szolgáltatás-igénylőlap,
  • a szolgáltatást igénybe vevő jogosultat bejelentő lap (ha nem azonos a pénztártaggal),
  • az iskolalátogatási igazolás másolata,
  • a Magyar Államkincstár által kiállított a családi pótlékra jogosultságról szóló igazolás másolata (felsőoktatásban részesülő tanuló esetén nem szükséges),
  • a termékek, szolgáltatás megvásárlását igazoló számlák, egyszerűsített számlák, bizonylatok eredeti példányai, elektronikus dokumentumok másolata.

Megéri az önsegélyező szolgáltatásokra spórolni az egészségpénztári számlánkon, hiszen az egyéni befizetéseket az állam 20% adóvisszatérítéssel ösztönzi. Leegyszerűsítve, a 127 500 forintnyi költés – egyéni tagdíjbefizetés – után következő év májusában az adóhatóság 25 500 forintot utal vissza az egészségpénztári számlánkra. Vagyis az idei tanévkezdés ennyivel kevesebbe került számunkra, amely megtakarítást jövőre akár önsegélyező, akár egészségpénztári szolgáltatásokra elkölthetünk.


Vissza

Multi-Pay® Zrt.
Székhely:
1022 Budapest, Bimbó út 18.
Ügyfélszolgálat: (06 1) 210 9797
Telefon: (06 1) 210 9774
E-mail cím:
multi-pay@multi-pay.hu
Bankszámlaszám:
10702019-65910144-51100005
 
Mg Főzi Főzelékgyár
ételfogyasztás
Budapest
Campona Bevásárlóközpont
I. emelet
Copyright © Multi-Pay Zrt. Minden jog fenntartva.
map0_0 map1_off map2_off map3_off map4_off map5_off map1_on map2_off map3_off map4_off map5_off map0 map2_on map1_off map3_off map4_off map5_off map0 map3_on map1_off map2_off map4_off map5_off map0 map4_on map1_off map2_off map3_off map5_off map0 map5_on map1_off map2_off map3_off map4_off map0 map0_0 map1_off map2_off map3_off map4_off map5_off